top

vista interior de la sala SIERVAS DE JESÚS Proposta de reforma interior per a convertir en habitatge una consulta dental situada a una planta d'un edifici plurifamiliar. El local només té 55 metres quadrats útils i es planteja una nova distribució que maximitzi l'espai mitjançant llargues visuals i vistes creuades a l'interior de l'habitatge. Els envans s'orienten seguint la inclinació d'una de les mitgeres i la biga que travessa l'espai principal. A més, es crea una galeria que transita oberta entre les estances resultants i la façana, un nou àmbit que permet usos alternatius de l’espai. Els envans que divideixen la galeria i connecten amb la façana són de vidre (finestres interiors i targes de pavès), fet que permet un millor rendiment lumínic a l'interior així com la sensació de tenir una doble orientació a totes les habitacions. Vitòria, Àlaba Ubicació 55 m2 Superficie útil Data 2023 Tipus de projecte Reforma i canvi d'ús Estat Avantprojecte

SIERVAS DE JESÚS

Proposta de reforma interior per a convertir en habitatge una consulta dental situada a una planta d’un edifici plurifamiliar. El local només té 55 metres quadrats útils i es planteja una nova distribució que maximitzi l’espai mitjançant llargues visuals i vistes creuades a l’interior de l’habitatge. Els envans s’orienten seguint la inclinació d’una de les mitgeres i la biga que travessa l’espai principal. A més, es crea una galeria que transita oberta entre les estances resultants i la façana, un nou àmbit que permet usos alternatius de l’espai. Els envans que divideixen la galeria i connecten amb la façana són de vidre (finestres interiors i targes de pavès), fet que permet un millor rendiment lumínic a l’interior així com la sensació de tenir una doble orientació a totes les habitacions.

Ubicació
Vitòria, Àlaba

Superficie útil
55 m2

Data
2023

Tipus de projecte
Reforma i canvi d’ús

Estat
Avantprojecte