top

FILIGRANA El projecte de renovació de l'espai urbà del centre històric de Sant Pere es planteja com una oportunitat de reflexió sobre la preservació de la identitat del nucli medieval i la seva compatibilització amb les necessitats actuals. Les actuacions proposades giren al voltant del concepte de "filigrana" (un concepte lligat a la indústria paperera molt arrelada històricament al municipi) i reflecteixen les especificitats identitàries, paisatgístiques i socials del lloc. La filigrana, primerament entesa com a marca d'aigua que ha donat forma als carrers i canals de Sant Pere i ha estructurat el territori circumdant, retorna el protagonisme de l'aigua (element sensorial, lúdic i social) a través de la recuperació de canals, fonts o safareigs que guien recorreguts i marquen zones d'estada. D'altra banda, la filigrana interpretada com a malla d'elements entrellaçats genera el joc de textures i materials del paviment amb estructures de cables i perfils que suporten elements funcionals i mobiliari urbà. Nucli antic Sant Pere de R. Ubicació Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles Client Data 2019 Tipus de projecte Espai públic Estat Concurs / 2on Premi Co-autors Anna Padilla i Valentin Kokudev

FILIGRANA

El projecte de renovació de l’espai urbà del centre històric de Sant Pere es planteja com una oportunitat de reflexió sobre la preservació de la identitat del nucli medieval i la seva compatibilització amb les necessitats actuals. Les actuacions proposades giren al voltant del concepte de “filigrana” (un concepte lligat a la indústria paperera molt arrelada històricament al municipi) i reflecteixen les especificitats identitàries, paisatgístiques i socials del lloc. La filigrana, primerament entesa com a marca d’aigua que ha donat forma als carrers i canals de Sant Pere i ha estructurat el territori circumdant, retorna el protagonisme de l’aigua (element sensorial, lúdic i social) a través de la recuperació de canals, fonts o safareigs que guien recorreguts i marquen zones d’estada. D’altra banda, la filigrana interpretada com a malla d’elements entrellaçats genera el joc de textures i materials del paviment amb estructures de cables i perfils que suporten elements funcionals i mobiliari urbà.

Ubicació
Nucli Antic Sant Pere de Riudebitlles

Client
Aj. Sant Pere de Riudebitlles

Data
2019

Tipus de projecte
Espai públic

Estat
Concurs / 2on. Premi

Co-autors
Anna Padilla i Valentin Kokudev