top

BARRI DEL REC Proposta guanyadora al concurs pel Pla Estratègic del Barri del Rec d'Igualada en matèria d'espai públic i paisatge urbà. Es basa en la idea del "paisatge dinàmic" com una estratègia global pels espais no edificats. Proposa la rehabilitació de l'espai públic com a base d'un nou barri més accessible a tothom, obrint Igualada al riu i creant una nova relació entre ciutat i paisatge més sostenible, regenerant dinàmiques ecològiques que puguin augmentar la immediata experiència i la percepció d'identitat regional. Al seu torn, creiem que el nou barri del Rec hauria de créixer incorporant cicles productius històrics i nous processos urbans per a la gestió dels buits. El paisatge dinàmic és, en definitiva, una estratègia conjunta que vincula l'espai públic als cicles naturals, productius i als processos urbans per definir un projecte comú a llarg termini. Igualada, Barcelona Ubicació Aj. d'Igualada / COAC/ IAAC Client Data 2017 Tipus de projecte Paisatge i espai públic Estat Concurs / 1.er Premi Co-autors Anna Padilla, Balbina Mateo, Andrés Lupiáñez i Valentin Kokudev

BARRI DEL REC

Proposta guanyadora al concurs pel Pla Estratègic del Barri del Rec d’Igualada en matèria d’espai públic i paisatge urbà. Es basa en la idea del “paisatge dinàmic” com una estratègia global pels espais no edificats. Proposa la rehabilitació de l’espai públic com a base d’un nou barri més accessible a tothom, obrint Igualada al riu i creant una nova relació entre ciutat i paisatge més sostenible, regenerant dinàmiques ecològiques que puguin augmentar la immediata experiència i la percepció d’identitat regional. Al seu torn, creiem que el nou barri del Rec hauria de créixer incorporant cicles productius històrics i nous processos urbans per a la gestió dels buits. El paisatge dinàmic és, en definitiva, una estratègia conjunta que vincula l’espai públic als cicles naturals, productius i als processos urbans per definir un projecte comú a llarg termini.

Ubicació
Igualada, Barcelona

Client
Aj. d’Igualada / COAC / IAAC

Data
2017

Tipus de projecte
Espai públic

Estat
Concurs / 1.er Premi

Co-autors
Anna Padilla, Balbina Mateo, Valentin Kokudev y Andrés Lupiáñez